392 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM (08) 392 395 05 *CN Bnh Dương (0650) 827927 *CN Đồng Nai (061) 942466
ĐN BO TRỘM

ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-210W


ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-210W
 • Kết nối khng day với bộ trung tm GS-6500W.
 • Khi mất điện, ci v đầu d chuyển động vẫn họat động (nhờ c pin dự phng).
 • Cho php điều chỉnh độ nhạy của cảm ứng hồng ngoại.
 • Cng suất đn 20W. Dng điện 220V. nh sng vng.
 • Đn sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian ci đặt trước (0,5 ~ 10 pht).
ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-210W  Gi:  900.000VNđ
Ti liệu
Chi tiết
 

ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-220W


ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-220W
 • Kết nối khng day với bộ trung tm GS-6500W.
 • Khi mất điện, ci v đầu d chuyển động vẫn họat động (nhờ c pin dự phng).
 • Cho php điều chỉnh độ nhạy của cảm ứng hồng ngoại.
 • Cng suất đn 30W. Dng điện 220V. nh sng vng.
 • Đn sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian ci đặt trước (0,5 ~ 10 pht).
ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-220W  Gi:  1.070.000VNđ
Ti liệu
Chi tiết
 

ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-2100


ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-2100
 • Đn bo trộm hoạt động độc lập.
 • Khi Trộm vo vng kiểm sot, hệ thống sẽ hụ ci v mở đn pha.
 • Hệ thống c 3 chế độ hoạt động như sau :
  • Chế độ bo trộm : hụ ci v pha đn khi c chuyển động.
  • Chế độ đn cảm ứng : chỉ pha đn khi c chuyển động.
  • Chế độ tắt : khng lm g cả.
 • Khi mất điện, ci v đầu d chuyển động vẫn họat động (nhờ c pin dự phng).
 • Cho php điều chỉnh độ nhạy của cảm ứng hồng ngoại.
 • Cng suất đn 20W. Dng điện 220V. nh sng vng.
 • Đn sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian ci đặt trước (0,5 ~ 10 pht).
ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-2100  Gi:  950.000VNđ
Ti liệu
Chi tiết
 

ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-2200


ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-2200
 • Đn bo trộm hoạt động độc lập.
 • Khi Trộm vo vng kiểm sot, hệ thống sẽ hụ ci v mở đn pha.
 • Hệ thống c 3 chế độ hoạt động như sau :
  • Chế độ bo trộm : hụ ci v pha đn khi c chuyển động.
  • Chế độ đn cảm ứng : chỉ pha đn khi c chuyển động.
  • Chế độ tắt : khng lm g cả.
 • Khi mất điện, ci v đầu d chuyển động vẫn họat động (nhờ c pin dự phng).
 • Cho php điều chỉnh độ nhạy của cảm ứng hồng ngoại.
 • Cng suất đn 30W. Dng điện 220V. nh sng vng.
 • Đn sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian ci đặt trước (0,5 ~ 10 pht).
ĐN BO TRỘM GUARDSMAN GS-2200  Gi:  1.100.000VNđ
Ti liệu
Chi tiết