390-392 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM (028) 392 395 05 *B́nh Dương (0650)827927 *Đồng Nai (061)942466
Phần Mềm > Phần mềm t́m địa chỉ IP của camera và đầu ghi